گسترش صنعت رهرو رایا

Expanding Rahro Raya Industrial

تهران، مجیدیه شمالی ، خیابان بنی هاشم ، بن بست شهید عباس طبری ، پلاک 2 ، ساختمان ارغوان ، طبقه چهارم ، واحد 40 کدپستی 1663739987

info@gsrahro.ir

٠٢١٢٢٣٣٧١٣٨ الى ٤١

٢٢٣٣٧١٤٠